FileMaker

3.000,0012.000,00

Platforma File Maker jest produktem opracowanym przez firmę Claris Inc www.claris.com (dawniej FileMaker Inc) kontrolowaną przez Apple Inc. Centrala firmy mieści się w Santa Clara w Kalifornii, firma zatrudnia 300 pracowników.

SKU: N/A Category:

Filemaker jest dostępny na:

  • komputery personalne z systemami: macOS, Microsoft Windows i iOS
  • serwery bazy danych z systemami: macOS, Windows i od niedawna Linux
  • serwery Web z dedykowanym serwerem Web Publishing Engine.

Najprostsza architektura systemu do komputer osobisty z zainstalowaną aplikacją Filemaker Pro posiadającą wbudowany serwer bazy danych.

FileMaker został od początku zaprojektowany jako zintegrowane i jednolite środowisko zarządzające w sposób spójny trzema warstwami środowiska informatycznego: bazą danych, logiką biznesową i warstwą prezentacji.

  • Baza danych: posiada narzędzia do projektowania relacyjnych baz danych, integrowania się z zewnętrznymi bazami danych poprzez ODBC / JDBC. Umożliwia wywoływanie zapytam SQL.

  • Logika biznesowa: FileMaker posiada własny język skryptowy umożliwiający pisanie logiki biznesowej, definiowanie i operowania na zmiennych oraz bogaty zestaw własnych funkcji.
  • Warstwa prezentacji: wyposażony został w narzędzia do zaawansowanego projektowania ekranów. Udostępnienie aplikacji w przeglądarce internetowej nie wymaga dodatkowego programowani czy wprowadzania zmian w architekturze systemu. Dedykowany serwer webowy generuje kod w języku html.

Integracja tych różnych środowisk oznacza m. in to, że pola w relacyjnej tabeli bazy danych są zmiennymi w logice programu oraz polami na ekranie użytkownika. Zmiana nazwy tabeli lub pola natychmiast jest uwidaczniane w pozostałych warstwach aplikacji. W konsekwencji nie ma powodu kopiowania danych pomiędzy warstwami środowiska IT.

Czas potrzebny na opanowanie FileMaker jest nieporównanie krótszy od zdobycia kompetencji Full-stack developera i może być liczony w tygodniach dla prostych aplikacji.

Zaprojektowanie nowej tabeli bazy danych automatycznie generuje standardowy ekran do ich prezentacji, wewnętrzne mechanizmy integracji danych. Operacje związane z przeszukiwaniem bazy danych, ich prezentacją i edycją nie wymagają napisania nawet jednej linii kodu.

Filemaker posiada rozbudowany mechanizm kontroli dostępu sięgający do poziomu pojedynczego pola w bazie danych. Został wyposażony w narzędzia do importu danych z różnych formatów, a w czasie importu może przeprowadzać operacje auto wprowadzania brakujących danych.

Jesteśmy jednym z czterech dystrybutorów oprogramowania FileMaker w Polsce. Szczegóły można znaleźć na stronie https://www.claris.com/partners/find-a-partner/.