Doc Management

3.000,00

Zestaw aplikacji jest przeznaczony do wsparcia obsługi firmy realizującej projekty zewnętrzne w odniesieniu do jej strony biznesowej a nie technologicznej.

Wsparcie projektów w obszarach:

  • Rejestr klientów i podwykonawców / pracowników
  • Rejestr umów i związanych z nimi dokumentów
  • Obsługa projektów

Aplikacja nie jest system typu „Project Management System” jak np. Microsoft Project Manager.